Szkolenia

Obsługa urządzeń do napełniania
i opróżniania zbiorników
transportowych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i technicznymi oraz praktycznymi w zakresie budowy, zasad prawidłowej i bezpiecznej obsługi i eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Jednocześnie celem nauczania kursowego jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Transportu Dozoru Technicznego przeprowadzanego w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. 2019 Poz. 1008).

Dla kogo jest to szkolenie?

Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która:

ma ukończone 18 lat

nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Czas trwania szkolenia
i sposób organizacji

Szkolenie obejmuje co
najmniej 24 godziny

16 godzin wykładów

godzin ćwiczeń praktycznych

Zajęcia teoretyczne odbywają się
w pełni przystosowanej i wyposażonej
sali szkoleniowej. 


Liczba godzin zajęć w ciągu jednego dnia
szkoleniowego nie przekracza 8 godzin.

Uczestnicy szkolenia otrzymają
komplet materiałów szkoleniowych.

Prowadzący szkolenie

Dariusz Mackiewicz

Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział inżynierii materiałowej.

Obrona pracy magisterskiej w Polskiej Akademii Nauk na wydziale chemii fizycznej.

Doktorant na Politechnice Warszawskiej (wydział inżynierii materiałowej).

Starszy inspektor Transportowego Dozoru Technicznego – z doświadczeniem 15-letnim.

Jako główny specjalista TDT i z ramienia TDT sprawował nadzór nad budową portu LNG w Świnoujściu.

Egzamin i zaświadczenie

Szkolenie kończy się sprawdzeniem posiadanych wiadomości i umiejętności stanowiących tematykę przedmiotowego szkolenia w formie egzaminu. Każdy uczestnik szkolenia, po złożeniu egzaminu w wynikiem pozytywnym, otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego udział w kursie. Sprawdzenie kwalifikacji uczestników odbędzie się przed komisją powołaną przez Transportowy Dozór Techniczny.

REJESTRACJA NA KURS

  Poniższe dane są dla nas niezbędne do przedłożenia w Instytucie Transportu
  Samochodowego. W razie pytań prosimy o telefon.  Adres do korespondencji
  Dane płatnika za egzamin

  Zgody

  Prosimy zaznaczyć w jaki sposób możemy się dalej z Państwem kontaktować. Informujemy, że zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez bezpośredni kontakt na adres mailowy: info@hydrotruck.pl
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SILO-TECH SP. Z O.O., ul. Gdyńska 24, 26-600 Radom, NIP 9482439353 oraz HYDRO TRUCK SP. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Obrońców 36, 26-600 Radom, wpisaną do KRS pod numerem: 0000170311, REGON: 671959007, NIP: 9482115596, tel.: +48 48 369 02 88, email: info@hydrotruck.pl – administratora danych osobowych w celach organizacji i udziału w szkoleniu.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SILO-TECH SP. Z O.O., ul. Gdyńska 24, 26-600 Radom, NIP 9482439353 oraz HYDRO TRUCK SP. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Obrońców 36, 26-600 Radom, wpisaną do KRS pod numerem: 0000170311, REGON: 671959007, NIP: 9482115596, tel.: +48 48 369 02 88, email: info@hydrotruck.pl – administratora danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych związanych z jego działalnością.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SILO-TECH SP. Z O.O., ul. Gdyńska 24, 26-600 Radom, NIP 9482439353 oraz HYDRO TRUCK SP. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Obrońców 36, 26-600 Radom, wpisaną do KRS pod numerem: 0000170311, REGON: 671959007, NIP: 9482115596, tel.: +48 48 369 02 88, email: info@hydrotruck.pl w celu przesyłania informacji handlowej i materiałów promocyjnych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) na podany w formularzu adres email.*

  Wyrażam zgodę kontakt telefoniczny na podany w formularzu numer telefonu przez SILO-TECH SP. Z O.O., ul. Gdyńska 24, 26-600 Radom, NIP 9482439353 oraz HYDRO TRUCK SP. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Obrońców 36, 26-600 Radom, wpisaną do KRS pod numerem: 0000170311, REGON: 671959007, NIP: 9482115596, tel.: +48 48 369 02 88, email: info@hydrotruck.pl w celu otrzymywania informacji handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.*  *Pola obowiązkowe
  Skontaktuj się z nami

  Copyright © 2022 Hydro-Truck Sp. z o.o. – silonaczepy, kompresory – skup, sprzedaż, naprawa. All rights reserved